Elektronica

Pennings Metaalrecycling werkt mee aan de verwerking van zowel consumenten- alsmede professionele apparatuur en componenten. Vanuit de consumentenmarkt ontvangen wij klein huishoudelijke apparatuur, audio- video, uiteraard computers, laptops, tablets en randapparatuur.

Voor de professionele markt kunnen wij uiteraard dezelfde producten als hiervoor beschreven verwerken.

Elektronica bevat niet alleen waardevolle grondstoffen, maar het kan ook gevaarlijke materialen bevatten, zoals chroom, lood en kwik. Deze stoffen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu, als ze niet op juiste wijze worden verwerkt. Het op een verantwoorde manier recyclen van deze materialen sluit risico’s uit.

Daarom gaan de materialen naar binnenlandse bedrijven die  de faciliteiten hebben om elektronica en elektrische apparaten op efficiënte wijze te ontmantelen, te versnipperen en te scheiden, rekening houdend met een veilige en adequate verwerking van potentieel gevaarlijke en giftige stoffen. Hierdoor kan het materiaal als ruwe grondstof worden gebruikt voor het produceren van nieuwe producten.

Zij voldoen aan strenge eisen, waarbij ze:

• Werken met duidelijke gedefinieerde en gedocumenteerde processen

• Regelmatig controles uitvoeren

• Gevaarlijke materialen volgens gestelde regelgeving en normen verwerken

Bij Pennings Metaalrecycling staan enkele begrippen centraal bij het inzamelen, slopen, sorteren, demonteren en recyclen van elektronica en computerafval. Wanneer u uw oude computers, servers, harddisks, printplaten en ander ict-materiaal bij ons aanlevert ontvangt u daarvoor de marktconforme prijzen, hebben wij een zeer snelle betaling en geven wij u de garantie dat de materialen op een milieu verantwoorde wijze vernietigd worden. Eventueel kunt u hier een vernietigingscertificaat van meekrijgen of de benodigde documentatie.

Bekijk pennings-itrecycling voor meer informatie.

Wat voor ICT afval nemen wij in en betalen u hiervoor:
servers
harddisken
printplaten e.d.
processors
power suppliers
stekkers en kabels
mobiele telefoons
geheugenkaarten

Wat voor ICT afval nemen wij in en betalen u hier niet voor:
printers
monitoren
tv’s
radio’s

Neem contact op