Duurzaamheid / MVO

Naast kwaliteit is maatschappelijk verantwoord ondernemen een stevige pijler onder de onderneming. Dichter bij huis kiest Pennings Metaalrecycling voor betrokkenheid in de vorm van het al jarenlang aanbieden van aangepast werk op haar locatie in Uden aan een enkele van arbeidsgehandicapte medewerkers afkomstig van de Stichting IBN en UWV. Door deze medewerkers dagelijks te laten meedraaien binnen onze vestiging maken zij daadwerkelijk deel uit van ons bedrijf waardoor zij uiterst gemotiveerd invulling geven aan hun werkzaamheden.

Wij streven ten allen tijde naar duurzaamheid in alle projecten en zoeken actief naar opdrachtgevers met hetzelfde belang.  Organisaties, groot en klein, hebben de (morele) plicht om zorgzaam met het milieu om te gaan. Daarbinnen past het om uiterst zorgvuldig om te gaan met  “metaalafval” en u ervan te verzekeren dat dit niet geëxporteerd wordt naar landen in Afrika of Azië waar vaak kinderen in zeer slechte arbeidsomstandigheden deze afvalstromen bewerken en waarbij er alleen oog is voor de meest waardevolle materialen en de rest gedumpt wordt in de natuur. Dit alles leid tot ziektes, lage levensverwachtingen en lokale milieurampen. Ook hiervoor geldt, zoals zo vaak, maak bewuste keuzes. De Recycler met de hoogste opbrengsten is niet altijd de beste.